Bezpečnostní skříň

Skříně na hořlaviny

Pro skladování hořlavin, v případě požáru ochraňují uložené hořlavé látky po časový interval 90 minut (typ 90) nebo 30 minut (typ 30).

Bezpečnostní skříň

Skříně na tlakové lahve

Skříně s odolností 90 nebo 30 minut v případě požáru, speciální úprava pro skladování tlakových lahví.

Bezpečnostní skříň

Skříně na chemikálie

Jednostěnné plechové skříně určené pro bezpečné a předpisové skladování chemikálií.

Bezpečnostní skříň

Skříně pro kombinované skladování

Společné skladování hořlavin, louhů, kyselin v jedné bezpečnostní skříni s optimálním přizpůsobením vnitřního prostoru.

Bezpečnostní skříň

Skříně na kyseliny a louhy

Bezpečné a předpisové skladování agresivních chemikálií.