Laboratorní digestoř

Digestoře odtahované MERCI® N

Laboratorní digestoř

Digestoře odtahované MERCI® N

Laboratorní digestoře MERCI® N integrují všechny nejnovější prvky technologického vývoje a splňují tak všechny obvyklé evropské standardy. Sortiment digestoří MERCI® N zahrnuje od uživatelsky jednoduchých řešení s mechanickým oknem a manuálním ovládáním přes digestoře s elektrickým ovládáním až po tzv. inteligentní digestoře. Nejvyšší stupeň úrovně provedení digestoří MERCI® N komunikuje s regulačními systémy MaR budov. Ovládací jednotka digestoře ve vazbě na pohyb nebo polohu pracovního okna dynamicky reguluje množství odtahovaného a zároveň přiváděného vzduchu do laboratoře.

Pro různá prostředí

Laboratorní digestoře MERCI® N vyrábíme na základě vašich požadavků nejen pro obecné použití, ale také pro zvýšenou odolnost proti kyselinám a zásadám, rozpouštědlům či vysoké teplotě. Zvýšení užitných vlastností vnitřního prostoru digestoře je možno docílit vyložením stěn a stropu speciálními typy odolných materiálů, které doplňuje širokého spektrum pracovních desek digestoře. Digestoře MERCI® N mohou být modifikovány i pro práci v prostředí s rizikem výbuchu dle směrnice ATEX 94/9/EC nebo vybaveny speciálním přídavným spodním odtahem pro práce s těžkými plyny.

Základní materiál

Základním materiálem laboratorních digestoří MERCI® N je ocelový plech, opatřený ochrannými nátěry, zabraňujícími korozi a mechanickému poškození. Z estetického a designového hlediska jsou digestoře MERCI® N finalizovány elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Certifikace

Digestoře MERCI® N jsou certifikovány ve shodě s EN 14175, dle platné legislativy EU a jsou opatřeny značkou CE. Digestoře MERCI® N mají platný certifikát o provedených zkouškách vlastní hlučnosti v souladu s hygienickými normami. Hodnoty z testů vypouštění nebezpečných látek z digestoře na základě EN 14175 či testů tlakové ztráty odpovídají normou předepsaným požadavkům.

Příslušenství

Technická specifikace

Laboratorní digestoř

Digestoře odtahované MERCI® N

Základní parametry digestoří MERCI® N

Šířka digestoře 1200, 1500, 1800 a 2100 mm
Hloubka digestoře 930 mm
Výška digestoře 2455 mm
Výška pracovní desky 900 a 500 mm
Pracovní deska - materiály litá keramika, sklo,  kyselinovzdorná dlažba, nerez AISI 316, vysokotlaký laminát HPL
Pracovní deska - šířka 1070, 1370, 1670, 1970 mm
Druhy vyložení vnitřního prostoru keramika, sklo, nerez AISI 316, polypropylen, vysokotlaký laminát

Možnosti osazení médii

Široké možnosti osazení médii splní téměř libovolný požadavek uživatele, a toto je možno variabilně měnit díky kazetovému řešení čelní plochy digestoře. Stejně široké možnosti jsou i v případě stavebního napojení digestoří na rozvody médií v objektu.

Ovládání

Elektronicky ovládané digestoře MERCI® N jsou vybaveny optoelektrickou bezpečnostní závorou. Pro speciální aplikace je možné digestoře MERCI® N vybavit nožním ovládáním posuvu pracovního okna.

Ke stažení

Laboratorní digestoř

Digestoře odtahované MERCI® N

Vážený návštěvníku,

z důvodů detailních a citlivých dat ve vybraných přílohách, souborech ke stažení i dalších materiálech, si Vás dovolujeme požádat o vyplnění údajů.

Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat a domluví s Vámi prezentaci, schůzku či předání materiálů.

Děkujeme za porozumění,
Váš MERCI tým