Laboratorní digestoř

Digestoře odtahované MERCI® G

Laboratorní digestoř

Digestoře odtahované MERCI® G

Laboratorní digestoře MERCI® G integrují všechny nejnovější prvky technologického vývoje a splňují tak všechny obvyklé evropské standardy. Sortiment digestoří MERCI® G zahrnuje od uživatelsky jednoduchých řešení s mechanickým oknem a manuálním ovládáním přes digestoře s elektrickým ovládáním až po tzv. inteligentní digestoře. Nejvyšší stupeň úrovně provedení digestoří MERCI® G komunikuje s regulačními systémy MaR budov. Ovládací jednotka digestoře ve vazbě na pohyb nebo polohu pracovního okna dynamicky reguluje množství odtahovaného a zároveň přiváděného vzduchu do laboratoře.

Pro různá prostředí

Laboratorní digestoře MERCI® G vyrábíme na základě vašich požadavků nejen pro obecné použití, ale také pro zvýšenou odolnost proti kyselinám a zásadám, rozpouštědlům či vysoké teplotě. Zvýšení užitných vlastností vnitřního prostoru digestoře je možno docílit vyložením stěn a stropu speciálními typy odolných materiálů, které doplňuje širokého spektrum pracovních desek digestoře. Digestoře MERCI® mohou být modifikovány i pro práci v prostředí s rizikem výbuchu dle směrnice ATEX 94/9/EC nebo vybaveny speciálním přídavným spodním odtahem pro práce s těžkými plyny.

Základní materiál

Základním materiálem laboratorních digestoří MERCI® G je ocelový plech, opatřený ochrannými nátěry, zabraňujícími korozi a mechanickému poškození. Z estetického a designového hlediska jsou digestoře MERCI® G finalizovány elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Certifikace

Digestoře MERCI® G jsou certifikovány ve shodě s EN 14175, dle platné legislativy EU a jsou opatřeny značkou CE. Digestoře MERCI® G mají platný certifikát o provedených zkouškách vlastní hlučnosti v souladu s hygienickými normami. Hodnoty z testů vypouštění nebezpečných látek z digestoře na základě EN 14175 či testů tlakové ztráty odpovídají normě předepsaným požadavkům.

Příslušenství

Technická specifikace

Laboratorní digestoř

Digestoře odtahované MERCI® G

Základní parametry digestoří MERCI® G

Šířka digestoře 1200, 1500, 1800, 2100 mm
Hloubka digestoře 900 mm
Výška digestoře 2500 mm
Výška pracovní desky 500, 900 mm
Materiály pracovní desky litá keramika, sklo,  kyselinovzdorná dlažba, nerez AISI 316, vysokotlaký laminát HPL
Šířka pracovní desky 1195, 1495, 2095 mm
Druhy vyložení vnitřního prostoru keramika, sklo, nerez AISI 316, polypropylen, vysokotlaký laminát HPL

Možnosti osazení médii

Široké možnosti osazení médii splní téměř libovolný požadavek uživatele, a toto je možno variabilně měnit díky kazetovému řešení čelní plochy digestoře. Stejně široké možnosti jsou i v případě stavebního napojení digestoří na rozvody médií v objektu.

Ovládání

Elektronicky ovládané digestoře MERCI® G jsou vybaveny optoelektrickou bezpečnostní závorou. Pro speciální aplikace je možné digestoře MERCI® G vybavit nožním ovládáním posuvu pracovního okna.

Ke stažení

Laboratorní digestoř

Digestoře odtahované MERCI® G

Vážený návštěvníku,

z důvodů detailních a citlivých dat ve vybraných přílohách, souborech ke stažení i dalších materiálech, si Vás dovolujeme požádat o vyplnění údajů.

Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat a domluví s Vámi prezentaci, schůzku či předání materiálů.

Děkujeme za porozumění,
Váš MERCI tým